MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

  • LERIN GROUP với môi trường:

Với mục tiêu phát triển bền vững, LERIN GROUP hiểu được vấn đề môi trường trong quá trình thiết kế, sản xuất ngày càng quan trọng và có vai trò vô cùng to lớn đối với xã hội. Nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất và đảm bảo về chất lượng môi trường LERIN GROUP không ngừng nỗ lực giữ gìn và tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường tới khách hàng, cùng nhau xây dựng, phát triển và hình thành nên được một môi trường trong lành, xứng đáng với thương hiệu 5 sao mà Tập đoàn đã đề ra.

  • LERIN GROUP với cộng đồng:

Tập đoàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện tròn chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Với những chương trình của Tập đoàn nhằm đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và cuộc sống con người, LERIN GROUP đã đang và tiếp tục mở rộng mô hình tiếng Anh giao tiếp phản xạ Vietlish Co-spaces mang lại cho giới trẻ một môi trường tiếng Anh nâng cao và hiệu quả.

Bên cạnh đó Vietlish Homes là một chuỗi hệ thống ký túc xá cao cấp nhằm cải thiện và đổi mới môi trường sống, tạo điều kiện thuận lợi cho con người có thêm điều kiện để phát triển cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.

LERIN GROUP vẫn luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp mang lại cho cộng đồng, xã hội. Không ngừng học tập và phát huy những tinh hoa của một Tập đoàn đang ngày càng lớn mạnh.