Tại sao chọn LERIN Group

Đối với LERIN GROUP, con người là tài sản quan trọng nhất.

LERIN GROUP luôn quan tâm và chú trọng về quá trình học tập và phát triển của mỗi nhân viên. Đội ngũ nhân viên tại LERIN GROUP có lộ trình huấn luyện chuyên nghiệp và không ngừng được nâng cao cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Hãy cùng LERIN GROUP KHAI PHÁ TIỀM NĂNG và BỨC PHÁ GIỚI HẠN của bạn!

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
UILR 20 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Đem lại cho nhân viên thu nhập đủ nuôi bản thân trước và sau đó là đủ nuôi gia đình.

QUY TRÌNH
UILR 21 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Hướng dẫn toàn thể nhân viên các cấp cách suy nghĩ và phương thức làm việc.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
UILR 22 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Kích thích chí cầu tiến của nhân viên, giúp họ đặt ra mục tiêu cho bản thân. 

GIẢI TRÍ
UILR 23 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Kết hợp giải trí vào công việc, giúp nhân viên được thoải mái. 

THỰC TẾ
UILR 24 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Cho đội nhóm biết làm việc phải thực tế, chắc chắn, điềm tĩnh, không được đi đường tắt, khôn vặt. 

TRƯỞNG THÀNH
UILR 25 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Tạo cơ hội cho nhân viên trưởng thành, học tập và phát triển, đạt được thành tựu trong cuộc sống. 

CÔNG NHẬN
UILR 26 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Giúp mỗi thành viên trong tổ chức được khen ngợi về tinh thần, phấn đấu để trở thành người có giá trị hơn. 

GIÀU CÓ
UILR 27 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

Tiến tới giá trị tâm hồn, lĩnh ngộ sự vận hành của vũ trụ và vui vẻ hưởng thụ cuộc sống (giàu có về tinh thần và trí huệ). 

LERIMEX

LERIN GROUP