Cà phê

GỖ

TRÁI CÂY TƯƠI

Clinker

PHỐT PHO VÀNG

 

Vietnam’s Coffee

ca phe Viet Nam Vietnams coffee 1 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

 

QUY CÁCH SẢN PHẨM - Cà Phê Hạt Xanh

Spec

Robusta

Grade 2 Screen 13

Robusta

Grade 1 Screen 16

Robusta

Grade 1 Screen 18

Arabica

 Grade 1 Screen 16

Arabica

 Grade 1 Screen 18

Standard

Standard

Clean

Standard

Clean

Clean

Clean

On sieve

Screen 13,

90% min

Screen 16,

90% min

Screen 16,

90% min

Screen 18,

90% min

Screen 18,

90% min

Screen 16,

90% min

Screen 18,

90% min

Moisture

13% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

12.5% max

Foreign matter

0.5% max

0.5% max

0.1% max

0.5% max

0.1% max

0.1% max

0.1% max

Black & Broken

5% max

2% max

  0.2% max

2% max

0.2% max

0.2% max

0.2% max

Maturity

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Shelf life

24 months

24 months

24 months

24 months

24 months

24 months

24 months

Packing: 60 kgs/Jute bag. 320 bags in 1 container 20 feet (19.2 MT)

Label: OEM/Private Label By Customer

1 1 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 2 1 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 3 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

 

4 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

QUY CÁCH SẢN PHẨM - Cà Phê Rang Xay

Spec

Roasted Robusta

Grade 1 Screen 18

Roasted Arabica

Grade 1 Screen 18

On sieve

Screen 18, 90% min

Screen 18, 90% min

Moisture

5% max

5% max

Foreign matter

0.1% max

0.1% max

Black & Broken

0.2% max

0.2% max

Roast Level

Light/Medium/Dark Roast

Light/Medium/Dark Roast

Shelf life

12 months

12 months

Packing: 450 grs x 10 bags per carton (or as buyer's request)

Label: OEM/Private Label By Customer

5 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 6 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 7 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

 

QUY CÁCH SẢN PHẨM - Cà Phê Hòa Tan

 

Spray Dried

Instant Coffee

Instant Coffee

3in1

Freeze Dried

Instant Coffee

Agglomerated

Instant Coffee

Taste

Mellow, Sweet, rich

Mellow, Sweet, rich

Mellow, Sweet, rich

Mellow, Sweet, rich

Moisture

5% max

5% max

5% max

5% max

Feature

Caffeinated

Caffeinated

Caffeinated

Caffeinated

Additives

100% Robusta/Arabica

or Mix

Sugar, milk,

non-diary creamer

100% Robusta/Arabica

or Mix

100% Robusta/Arabica

or Mix

Shelf life

12 months

12 months

12 months

12 months

How to serve

1 sachet with 75ml hot water, stir well and enjoy (double if want a stronger flavor or to drink with ice)

Packing: 15 gram/sachet, 40 sachets/ bag, 12 bags/ carton; OR BUY IN BULK:10kg/ bag, 20kg/carton

Label: OEM/Private Label By Customer

 

8 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 9 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 10 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế 11 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

 

 

Nhà máy sản xuất cà phê trực thuộc LERIMEX có khả năng sản xuất 50 nghìn tấn cà phê mỗi năm.

Với số lượng 100 nhân công với tay nghề thành thạo, LERIMEX có thể cung cấp hàng hóa theo đơn hàng của Quý khách trong thời gian ngắn nhất.

LERIMEX, trực thuộc LERIN GROUP, tự tin có thể cung cấp khối lượng cà phê theo yêu cầu của Quý khách với mức giá hợp lí nhất trên thị trường.