CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

LERIN GROUP luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá nhất, đặc biệt là đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp. Với khẩu hiệu: “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp vì thương hiệu Việt”, LERIN GROUP muốn nhấn mạnh ở nhân sự về ý chí quyết tâm thể hiện và chứng minh bản thân. CBNV tại LERIN GROUP được đào tạo toàn diện để có được cả Tâm - Tầm - Tài.

Mục tiêu tuyển dụng của Tập đoàn là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên có khuynh hướng chọn môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện và hiệu suất cao - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn, luôn hướng tới và nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chung của cả Tập đoàn.

LERIN GROUP đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc thiết kế chương trình phát triển cho mỗi cá nhân CBNV, chú trọng triển khai các buổi huấn luyện đặc biệt nhằm nâng cao hiểu biết, tầm nhìn và trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Mục đích của đào tạo vừa là để nâng tầm cho CBNV, vừa là giúp cho mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của LERIN GROUP trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong quá trình đó, Tập đoàn LERIN GROUP còn đang góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.