ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Tại Tập đoàn LERIN GROUP, tùy vào mỗi vị trí sẽ có những quy chuẩn riêng phù hợp với tính chất ở đó. Song tất cả thành viên đều đảm bảo các yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có khát vọng phát triển sự nghiệp, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao. Cán bộ quản lý tại Tập đoàn là những người có tinh thần phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của LERIN GROUP: “Tín - Tâm - Trí - Tốc - Tinh - Nhân”, thể hiện rõ sự tận tâm, bản lĩnh vững vàng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy tổ chức và quản lý tốt. Về các vị trí quản lý cấp cao, các yêu cầu tuyển dụng có sự khắt khe với các quy chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm chuyên môn, tư duy logic, khả năng phán đoán, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả. Những thành viên đó đã xây dựng nên một đội ngũ mạnh cùng hướng tới một mục tiêu chung là sự phát triển của Tập đoàn.

Các cán bộ nhân viên LERIN GROUP luôn có sự nhiệt huyết, chủ động quyết liệt và sáng tạo trong lao động với sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo đầy tâm huyết, có khả năng quản trị doanh nghiệp, linh hoạt, có bài bản, gây dựng nên sự uy tín, tinh hoa của LERIN GROUP trên thị trường.

Dưới sự dẫn dắt của Tập đoàn, con người LERIN GROUP không ngừng tiếp thu và phát huy những giá trị cá nhân, mang cho mình một văn hóa với màu sắc riêng. Những giá trị, văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tinh thần kỉ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ cùng sức sáng tạo mãnh liệt của tập thể cán bộ nhân viên.

Từng bước trên đà phát triển, chính những con người LERIN GROUP sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Tập đoàn ngày càng phát triển.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

8 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ NHÂN VĂN

Mô hình quản trị nguồn nhân lực của LERIN GROUP là mô hình quản trị nhân văn, tức là quản trị lấy con người làm trung tâm, tập trung vào việc tạo ra cho toàn thể nhân viên bốn cơ hội: một là cơ hội được kiếm tiền, hai là cơ hội được làm việc, ba là cơ hội để trưởng thành và bốn là cơ hội để phát triển